ustalenie prawa do dodatku  w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.

Wydanie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa