Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.

Wydanie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzyskania orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.