Stypendium szkolne.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej działającego na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania osoby, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej

Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób dorosłych

Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku dla dzieci i uczniów