Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru

 

Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (dotyczy zabytków położonych na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Pozwolenie na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z obszaru,

wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

 

Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Dotyczy następujących przypadków:

1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym),

2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu),

3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy,

4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków

Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Dotyczy następujących przypadków:

  1. wyprowadzenie się najemcy
  2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu)
  3. zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.

Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości

Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych