Wydanie zgody na udostępnienie prawa do korzystania ze wzoru Tartanu Miasta Krakowa

Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków

Patronat Medialny Mediów Miejskich

Krakowska Wyprawka

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów

Pozwolenie na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków