Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

 - udzielenie licencji,

 - zmiana licencji,

 - wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji,

 - wydanie wtórnika licencji lub wypisu w przypadku jego utraty.

Wydanie dodatkowego oznaczenia taksówki:

- naklejka z hologramem

- identyfikator kierowcy

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.