Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Profesjonalna rejestracja pojazdów dedykowana jest dla:

1. Uprawnionego podmiotu czyli:

   a) przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

   b) jednostki uprawnionej (podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu) lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

2. Pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w kraju lub za granicą (nowe).

 

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

 

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

  1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

  2. ciągniki samochodowe

  3. pojazdy specjalne

  4. autobusy

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wymiana prawa jazdy