Rejestr Miejskich Instytucji Kultury – wydanie skróconego lub pełnego odpisu.

Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej, odbywającej się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

Rejestracja pojazdów nowych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)

Tablice rejestracyjne - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych), wtórnik lub wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym