Czasowa rejestracja pojazdu przez:

1. jednostki badawcze producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań

2. jednostki uprawnione

3. producenta pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę

 

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

 

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

  1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

  2. ciągniki samochodowe

  3. pojazdy specjalne

  4. autobusy

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wymiana prawa jazdy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.

Profil kandydata na kierowcę (PKK)