Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

 1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

 2. zmianą danych osobowych

 

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

 

Czasowa rejestracja pojazdu przez:

1. jednostki badawcze producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań

2. jednostki uprawnione

3. producenta pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę

 

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

 

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie:

  1. samochody ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

  2. ciągniki samochodowe

  3. pojazdy specjalne

  4. autobusy

 

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego