Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

 

 

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

 

Przeniesienie zgłoszenia na rzecz innego inwestora

 

Pozwolenie na budowę zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej w trybie ustawy z dnia  5 lipca  2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej.