SZKOLENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

BON SZKOLENIOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WYPŁATA BEZROBOTNEMU RYCZAŁTU Z TYTUŁU PRZEJAZDU NA SZKOLENIE REALIZOWANE W RAMACH PRZYZNANEGO BONU SZKOLENIOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WYPŁATA BEZROBOTNEMU RYCZAŁTU Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA W ZWIĄZKU ZE SZKOLENIEM REALIZOWANYM NA PODSTAWIE PRZYZNANEGO BONU SZKOLENIOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PRACE INTERWENCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STAŻ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

JEDNORAZOWE ŚRODKI FINANSOWE Z PFRON NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

BON ZATRUDNIENIOWY

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu