WYPŁATA BEZROBOTNEMU RYCZAŁTU Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA W ZWIĄZKU ZE SZKOLENIEM REALIZOWANYM NA PODSTAWIE PRZYZNANEGO BONU SZKOLENIOWEGO WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PRACE INTERWENCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

STAŻ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.