BON STAŻOWY

STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

PRACE INTERWENCYJNE

ROBOTY PUBLICZNE

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

ZWROT MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ