Szkolenia

Bon szkoleniowy

Sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

 

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staż

Bon stażowy

Przyznanie prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – prace interwencyjne.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – roboty publiczne