REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB DZIEĆMI DO LAT 6 ( W PRZYPADKU DZIECKA Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO LAT 7 )

ZWROT OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ

SZKOLENIA

BON SZKOLENIOWY

SFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

WYPŁATA BEZROBOTNEMU RYCZAŁTU Z TYTUŁU PRZEJAZDU NA SZKOLENIE REALIZOWANE W RAMACH PRZYZNANEGO BONU SZKOLENIOWEGO

WYPŁATA BEZROBOTNEMU RYCZAŁTU Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA W ZWIĄZKU ZE SZKOLENIEM REALIZOWANYM NA PODSTAWIE PRZYZNANEGO BONU SZKOLENIOWEGO

JEDNORAZOWE PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

STAŻ