Wydanie postanowienia o sprostowaniu decyzji administracyjnej z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań

Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze bezprzetargowej (roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu wieczystoksięgowym

Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania przez Stowarzyszenia Ogrodowe

REJESTRACJA OSÓB – STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY

REJESTRACJA OSÓB – STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU

REJESTRACJA OSÓB – STATUS BEZROBOTNEGO Z PRAWEM DO ZASIŁKU

REJESTRACJA OSÓB – TRANSFER ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Z KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I SZWAJCARII

WYŁĄCZENIE Z EWIDENCJI BEZROBOTNEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ MIEJSCA ZAMELDOWANIA LUB POBYTU

WPIS OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ