ZZM-4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Cechowanie, drewna, drewno, pozyskanego, lasach, las, lasy, ZZM, Zarząd, Zieleni, Miejskiej


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury ZZM-4

Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemne powiadomienie o potrzebie cechowania drewna wraz z precyzyjnym określeniem lokalizacji wnioskowanego działania.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna, wystawionego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dni od dnia złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Protokół z wizji lokalnej.
  2. Protokół z cechowania drewna w terenie.

 Podstawa prawna
  1. art. 14a ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100).
  2. § 9 ust. 1, 3, 4 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna (Dz. U. z 1998 r. Nr 36 poz. 201, z 1999 r. nr 71 poz. 800).

 Informacje dodatkowe dla klienta

Świadectwo legalności wystawiane jest na drzewa wcześniej oznaczone do wycięcia na wniosek właściciela lasu.