ZZM-11

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ


Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe.

 


Sprawę załatwia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres biura i do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

- obsługa mieszkańców i dziennik podawczy tel.: 12 20 10 241Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Wniosek nadleśniczego z uzasadnieniem.
  2. Kserokopia mapy przeglądowej drzewostanów objętych gradacją szkodnika z zakreśleniem lokalizacji działania.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Protokół z wizji terenowej ( z przedstawicielami nadleśnictw, mającej na celu określenie gatunku patogena, obszaru występowania i nasilenia szkód).
  2. Oznaczenie granic objętych gradacją szkodnika.

 Podstawa prawna
  1. art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn.zm.).
  2. art. 35, art. 77, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm )


Informacje dodatkowe dla klienta

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zapewnia ogłoszenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa o planowaniu i odwołaniu zabiegów zwalczających i ochronnych w środkach masowego przekazu oraz na tablicach ogłoszeniowych w terenie.