ZBK-25

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


Zwrot pożytków z rozliczenia nieruchomości


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o zwrot pożytków.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wypłata pożytków albo pisemna odmowa wypłaty.Termin załatwienia

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Analiza uprawnień wnioskodawcy do pobierania pożytków,
  2. Analiza wysokości należnych pożytków
  3. Opinie z Urzędu Miasta Krakowa:
  1. Wydział Geodezji,
  2. Wydział Mieszkalnictwa.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna
  1. Art. 405 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.380 z późn.zm.).
  2. Zarządzenie Nr 26/2014 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczenia finansowego budynków prywatnych i współwłaścicieli na dzień przekazania zarządu właścicielowi/współwłaścicielom.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.