KP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Kancelaria Prezydenta

Przyjmowanie stron przez Prezydenta Miasta Krakowa 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji oraz merytorycznego przygotowania spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Odbiorcą danych osobowych jest Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym ale konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zorganizowania spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

e-mail: jod@um.krakow.pl

 

 Załatw sprawę elektronicznie

e-mail: prezydent@um.krakow.pl Sprawę załatwia

Kancelaria Prezydenta – Stanowiska ds. Spotkań z Mieszkańcami, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pok. 139 a i b, I piętro, tel. 12-616-1364, 12-616-1359, faks 12-616-1707.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Zgłoszenie mieszkańca dot. spotkania ze wskazaniem:

• danych osobowych, adresu zamieszkania, nr. telefonu,

• tematu spotkania wraz z krótkim opisem sprawy.

2. Kserokopia/skan ostatniego stanowiska w sprawie

z merytorycznego Wydziału UMK lub Miejskiej Jednostki Organizacyjnej, będącego tematem spotkania.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Weryfikacja sprawy i odpowiedź w sprawie zasadności spotkania. Ustalenie ewentualnego terminu przyjęcia mieszkańca przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Przygotowanie spotkania.

3. Nadzór nad realizacją dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa

w przedmiotowej sprawie.

 Termin załatwienia

Odpowiedź merytoryczna na pismo – do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia do 2 miesięcy w sprawach szczególnie uzasadnionych, wymagających dodatkowych ustaleń.

Ustalenie terminu spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa – zgodnie z kalendarzem spotkań z mieszkańcami i kolejnością zapisów.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od rodzaju sprawy dokumentacja z merytorycznego wydziału UMK lub miejskiej jednostki organizacyjnej.Tryb odwoławczy

brakPodstawa prawna

1. Art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych.

3. Zarządzenie Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta,

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl.).


Informacje dodatkowe dla klienta

Spotkania Prezydenta Miasta Krakowa z Mieszkańcami odbywają się w poniedziałki, najczęściej w godz. od 15.30 do 17.00 i są realizowane wyłącznie w indywidualnych sprawach mieszkańców prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: