Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Zorganizowanie i prowadzenie targowiska na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy dzierżawy.

 

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy