Marzena Paszkot

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

 

 

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

piętro 3 pok. 7

telefon: 12 616 1970

e-mail: Marzena.Paszkot@um.krakow.pl

 

 

 

 

 

 

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie nr 450/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

  

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1. opracowanie i koordynacja programów zmierzających do poprawy warunków życia rodziny,

2. koordynacja i monitoring realizacji programu "Krakowska Karta Rodzinna 3+" oraz "Klubu Rodziców",

3. koordynacja konkursów dla NGO, których beneficjentami są dzieci lub rodziny,

4. koordynacja działań i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz stworzenia systemu motywacyjnego dla zwiększania liczby zawodowych rodzin zastępczych,

5. kreowanie polityki rodzinnej Miasta, 

6. inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz krakowskich rodzin oraz współpraca przy koordynacji działań w tym zakresie,

7. współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie wdrażania działań na rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej,

8. rozpoznawanie i analiza potrzeb oraz współuczestniczenie w opracowaniu planów strategicznych dla Gminy Kraków w ramach prowadzonej polityki rodzinnej,

9. współpraca z organami administracji samorządowej, rządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich programów, analiz i ocen.

 

 

Zobacz również informacje na stronach BIP https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52850 oraz na www.kkr.krakow.pl

 

Biogram

Z wykształcenia politolog, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 2003 roku, początkowo w Wydziale Spraw Administracyjnych, a nastepnie w Wydziale Skarbu.

 

Jej hobby to dalekie podróże i dobra książka.