Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

2011.01.13 Dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2011.01.13 Dostawa środków czystości oraz materiałów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2011.01.13 Dostawa materiałów budowlanych oraz artykułów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2011.03.03 Opracowanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

2011.03.03 Sporządzenie operatu zawierającego wytyczne do projektowania w zakresie modernizacji systemu bezpieczeństwa pożarowego.

2011.03.25 Dostawa art. spożywczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2011.03.25 Montaż instalacji domofonowej w bloku przy ul. Józefińskiej 24A.

2011.04.08 Dostawa artykułów spożywczych.

2011.04.13 Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników Z-Z.

2011.04.20 Dostawa sprzętu AGD, RTV oraz telekomunikacyjnego.

2011.04.26 Prace z zakresu bieżącego utrzymania obiektów zarządzanych przez MOPS

2011.05.05 Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na montażu zaworów termostatycznych z głowicami regulacyjnymi.

2011.05.16 Dostawa bonów towarowych.

2011.06.10 Dostawa artykułów spożywczych.

2011.06.14 Wydanie książki w ramach Projektu systemowego "Pora na aktywność" finansowanego ze środków Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011.06.22 Wydanie książki w ramach Projektu systemowego "Pora na aktywność" finansowanego ze środków Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011.06.28 Zakup i dostawa sprzętu sportowego.

2011.06.30 Zakup i dostawa opału.

2011.07.25 Zakup i dostawa wykładziny.

2011.08.08 Zakup i dostawa sprzętu sportowego

2011.08.18 Wykonanie i dostawa koszulek z nadrukiem.

2011.09.12 Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, prowadzenie zajęć fitness i świadczenie usług poradnictwa psychologicznego.

2011.10.03 Prowadzenie zajęć fitness wraz z instruktarzem i nadzorem nad ćwiczeniami.

2010.10.05 Dostawa drzew i krzewów oraz materiałów ogrodniczych.

2011.10.21 Świadczenie usług pedagogicznych w ramach Projektu systemowego "Pora na aktywność" finansowanego ze środków Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011.10.13 Wykonanie i dostawa gadgetów promocyjnych.

2011.10.13 Dostawa druków akcydensowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2012-2014.

2011.10.26 Prowadzenie zajęć podnoszących kompetencje w ramach Projektu systemowego "Pora na aktywność" finansowanego ze środków Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011.10.26 Serwis pojazdów służbowych MOPS.

2011.10.31 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby MOPS w Krakowie.

2011.11.03 Sprzedaż i dostawa kalendarzy na rok 2012 na potrzeby MOPS w Krakowie.

2011.11.15 Sprzedaż i dostawa gadgetów promocyjnych.

2011.11.23 Wykonanie robót budowlanych w obiektach MOPS, finansowanych ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2011.11.23 Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego, AGD, RTV, BHP, narzędzi oraz art. ogrodniczych na potrzeby MOPS w Krakowie.

2011.11.24 Sprzedaż i dostawa kosiarki spalinowej do trawy.

2011.11.25 Wykonanie remontu instalacji CO w obiekcie na os. Słonecznym 15 w Krakowie.

2011.11.28 Zamówienie na prowadzenie zajęć plastyczno - teatralnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu systemowego "Pod Parasolem Kazimierza".

2011.11.28 Zamówienie na usługi stomatologiczne w ramach projektu systemowego "Pora na aktywność".

2011.11.30 Zamówienie na wykonanie bieżącego remontu lokalu przy ul. Bardosa 9.

2011.11.30 Zamówienie na naprawę pojazdów służbowych MOPS.

2011.12.06 Zamówienia na warsztaty budowania kompetencji - organizacja spotkania integracyjnego.

2011.12.14 Zamówienie na wykonanie cukierków krówek w opakowaniu reklamowym wraz z dostawą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

2011.11.20 Zamówienie na świadczenie usług medycznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.