BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53
Wersja dokumentu z dnia 2011-05-30 12:08:35

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:Eektroniczna Skrzynka Podawcza ZSO nr 53.

 

* Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
* Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
* Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
* Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
* Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-10-02 11:29:35
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-10-02 10:44:18
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-05-28 10:37:02
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2011-06-01 10:17:22
IWONA JABŁONKA
 Edycja
2011-05-30 12:37:55
IWONA JABŁONKA
 Edycja
2011-05-30 12:08:35
IWONA JABŁONKA
 Publikacja
2010-10-28 12:19:57
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Edycja