Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2009

Wstęp  [pdf 0,14 MB]

Spis treści [pdf 0,15 MB]

I. O Krakowie i krakowianach [pdf 0,23 MB]

II. Zagospodarowanie przestrzenne [pdf 0,22 MB]

III. Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 0,25 MB]

IV. Transport i komunikacja [pdf 0,26 MB]

V. Gospodarka komunalna [pdf 0,34 MB]

VI. Gospodarka i turystyka [pdf 0,44 MB]

VII. Szkolnictwo wyższe [pdf 0,37 MB]

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe [pdf 0,5 MB]

IX. Edukacja [pdf 0,4 MB]

X. Mieszkalnictwo [pdf 0,3 MB]

XI. Zdrowie i opieka społeczna [pdf 0,32 MB]

XII. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 0,42 MB]

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja [pdf 0,2 MB]

XIV. Majątek i budżet miasta [pdf 0,24 MB]

XV. Zarządzanie samorządowe [pdf 0,31 MB]

XVI. Komunikacja społeczna [pdf 0,21 MB]

Rysunki [pdf 2,83 MB]

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2012-03-01 09:16:00
AGATA CHEŁSTOWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2010-10-27 09:14:56
AGATA CHEŁSTOWSKA
 Publikacja