Czy można telefonicznie lub mailowo zgłosić w ewidencji gruntów, zmianę adresu zamieszkania, dopisać adres do korespondencji?

 

Tak
można zgłosić telefonicznie zmianę adresu zamieszkania, jeśli właściciel jest ujawniony w operacie ewidencji gruntów z pełnymi danymi (Pesel) i jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, a zmianę adresu potwierdzi baza Pesel. W pozostałych przypadkach wymagane jest pisemne zgłoszenie zgodne z procedurą zewnętrzną Wydziału Geodezji GD-20