Czy dołączone dokumenty do wniosku o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów muszą być oryginalne?

 

 

Tak lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Istnieje także możliwość potwierdzenia kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Wydziału do prowadzonego postępowania. Opłata z tego tytułu wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą stronę formatu A4.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2010-10-07
Data publikacji:
2010-10-07
Data aktualizacji:
2019-05-13