Czy jest prowadzony rejestr cen i wartości nieruchomości w systemie komputerowym? Czy każda osoba fizyczna lub prawna może zakupić takie transakcje? Jaka jest opłata za wypis z rejestru cen?

 

Tak, jest prowadzony rejestr w systemie komputerowym.
Tak, informacje o gruntach, budynkach i lokalach są jawne.

Szczegółowe informacje na temat opłat można uzyskać na stronie opłaty za udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.