Jaka jest opłata za wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wypis i wyrys z rejestru gruntów, informację o numerze księgi wieczystej?

 

 

Szczegółowe informacje na temat opłat można uzyskać na stronie opłaty za udostępnienie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego