Kto ponosi odpowiedzialność za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia nałożona może zostać na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.