Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1991

 

Wstęp [pdf 106 kB]

Mienie Gminy, przedsiębiorstwa komunalne [pdf 169 kB]

Infrastruktura techniczna [pdf 218 kB]

Ochrona środowiska [pdf 153 kB]

Mieszkalnictwo [pdf 89 kB]

Odnowa zabytków [pdf 112 kB]

Gospodarka [pdf 490 kB]

Turystyka [pdf 121 kB]

Budżet Miasta [pdf 115 kB]

Rynek pracy [pdf 126 kB]

Zdrowie [pdf 122 kB]

Kultura i sztuka, edukacja [pdf 160 kB]

Promocja Krakowa [pdf 130 kB]