Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1994

 

Informacja ogólna o mieście [pdf 64 kB]

Gospodarka [pdf 1,11 MB]

Ochrona środowiska [pdf 297 kB]

Kultura, edukacja, szkolnictwo wyższe [pdf 666 kB]

Bezpieczeństwo publiczne [pdf 299 kB]

Gospodarowanie mieniem i ochrona zabytków [pdf 341 kB]

Mieszkalnictwo [pdf 212 kB]

Transport [pdf 508 kB]

Infrastruktura techniczna i cmentarnictwo [pdf 503 kB]

Zarządzanie miastem [pdf 192 kB]

Administracja państwowa i samorządowa [pdf 269 kB]