Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1996

 

Wstęp [pdf 408 kB]

I. Zdrowie [pdf 416 kB]

II. Transport [pdf 710 kB]

III. Infrastruktura techniczna i cmentarnictwo [pdf 573 kB]

IV. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków [pdf 314 kB]

V. Edukacja i kultura fizyczna [pdf 335 kB]

VI. Kultura [pdf 279 kB]

VII. Mieszkalnictwo [pdf 152 kB]

VIII. Ochrona środowiska [pdf 531 kB]

IX. Zarządzanie miastem [pdf 559 kB]

X. Gospodarka miasta [pdf 1,2 MB]