Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1997


Wstęp [pdf 532 kB]

I. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne [pdf 552 kB]

II. Transport [pdf 850 kB]

III. Infrastruktura techniczna i cmentarnictwo [pdf 881 kB]

IV. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków [pdf 440 kB]

V. Edukacja i kultura fizyczna [pdf 563 kB]

VI. Kultura [pdf 418 kB]

VII. Mieszkalnictwo [pdf 319 kB]

VIII. Ochrona środowiska, przeciwpowodziowa i zielen miejska [pdf 675 kB]

IX. Zarządzanie miastem [pdf 805 kB]

X. Gospodarka miasta [pdf 766 kB]