Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1998

 

Wstęp [pdf 382 kB]

I. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne [pdf 662 kB]

II. Transport [pdf 484 kB]

III. Infrastruktura techniczna i cmentarnictwo [pdf 620 kB]

IV. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków [pdf 558 kB]

V. Edukacja i kultura fizyczna [pdf 600 kB]

VI. Kultura [pdf 409 kB]

VII. Mieszkalnictwo [pdf 364 kB]

VIII. Ochrona środowiska, przeciwpowodziowa i zieleń miejska [pdf 787 kB]

IX. Zarządanie miastem [pdf 886 kB]

X. Gospodarka miasta [pdf 1,25 MB]