Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1999

 

Wstęp [pdf 326 kB]

Zdrowie i opieka społeczna [pdf 507 kB]

Transport [pdf 433 kB]

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna [pdf 508 kB]

Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 424 kB]

Mieszkalnictwo [pdf 770 kB]

Edukacja [pdf 380 kB]

Kultura fizyczna [pdf 224 kB]

Kultura i ochrona zabytków [pdf 442 kB]

Gospodarowanie mieniem miasta [pdf 292 kB]

Rozwój gospodarczy miasta [pdf 1 MB]

Zarządzanie miastem [pdf 490 kB]