Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2000

 

0. Wstęp [pdf 293 kB]

I. Zdrowie i opieka społeczna [pdf 427 kB]

II. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 644 kB]

III. Transport [pdf 415 kB]

IV. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna [pdf 585 kB]

V. Ochrona środowiska [pdf 616 kB]

VI. Mieszkalnictwo [pdf 614 KB]

VII. Edukacja [pdf 501 kB]

VIII. Kultura fizyczna [pdf 201 kB]

IX. Kultura i ochrona zabytków [pdf 499 kB]

X. Gospodarowanie mieniem miasta [pdf 368 kB]

XI. Rozwój gospodarczy miasta [pdf 859 kB]

XII. Zarządzanie miastem [pdf 767 kB]