Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2002

 

0. Wprowadzenie [pdf 471 kB]

I. Zdrowie [pdf 453 kB]

II. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 709 kB]

III. Transport [pdf 416 kB]

IV. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna [pdf 612 kB]

V. Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 522 kB]

VI. Mieszkalnictwo [pdf 613 kB]

VII. Edukacja [pdf 569 kB]

VIII.Kultura fizyczna [pdf 238 kB]

IX. Kultura i ochrona zabytków [pdf 419 kB]

X. Gospodarowanie mieniem miasta [pdf 249 kB]

XI. Rozwój gospodarczy miasta [pdf 835 kB]

XII. Zarządzanie samorządowe [pdf 985 kB]