Czy przed podpisaniem umowy najmu lokalu socjalnego będącego realizacją wyroku sądowego można obejrzeć wskazany lokal?

Tak, zgodnie z treścią skierowania. Obejrzenie wskazanego lokalu socjalnego nie ma wpływu na termin ważności oferty oraz nie powoduje zmiany skierowania.