Prośby mieszkańców o wystosowanie apelu o pozostawianie otwartych okienek piwnicznych oraz wejść do niezamieszkałych pomieszczeń w okresie zimy, dla uratowania życia populacji wolno żyjących kotów.

 

Władze Miasta Krakowa, co roku zwracają się z apelem o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych , w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Prośba ta publikowana jest w mediach oraz wysyłana do Rad Dzielnic z prośbą o umieszczenie jej w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji.