Dokument archiwalny

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie szamba?

 


Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych.
W związku z powyższym w przypadku lokalizacji szamba na działkach położonych na terenie obszaru górniczego „Swoszowice" i „Mateczny I" jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, natomiast na pozostałym obszarze miasta Krakowa pozwolenie nie jest wymagane.