Archiwum BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Dokument archiwalny

Archiwum:Polityki, programy, raporty

Programy zdrowotne (lekowe) realizowane przez Szpital - 2014 r.

Programy zdrowotne (lekowe) realizowane przez Szpital - 2013 r.

 

 

Szpital będąc w ogólnopolskiej i europejskiej sieci "Szpitali Promujących zdrowie" realizuje następujące programy profilatyczne i zadania prozdrowotne:


  Astma

  Miażdżyca

Program realizowany na podstawie umowy zawartej 30 grudnia 2005 r. pomiędzy NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą: ul. Ciemna 6, a Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie:

 

 

 

  Statystyka Ruchu Chorych - ilość pacjentów leczona w poszczególnych oddziałach Szpitala w 2005 roku.

 

Statystyka Ruchu Chorych - ilość pacjentów leczona w poszczególnych oddziałach Szpitala w 2006 roku.

 

Statystyka Ruchu Chorych - ilość pacjentów leczona w poszczególnych oddziałach Szpitala w 2012 roku.