Jaki jest obowiązujący cennik opłat np. za ustawienie elementów przestrzennych na terenie gminnym podczas realizacji imprezy?

 

Wysokość stawek za czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków (w tym ustawienie elementów przestrzennych podczas realizacji imprezy) reguluje cennik stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).