Jakie drzewa podlegają ochronie?

 

Ochronie podlegają (w sensie konieczności uzyskania zezwolenia):

 

1) drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

· posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz po-łowy obwodów pozostałych pni;

· nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

 

2) krzewy rosnące w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2

3) krzewy rosnące w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

4) wszystkie drzewa i krzewy (niezależnie od obwodu pnia, w tym także owocowe) rosnące na terenach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie zart. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru”.