Jakie drzewa podlegają ochronie?

 

Ochronie podlegają (w sensie konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie):

 

1) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

  • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz po-łowy obwodów pozostałych pni;

  • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

    

   2) krzewy rosnące w skupisku o powierzchni powyżej 25 m2

   3) krzewy rosnące w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;