Jakie przepisy prawne regulują sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych?

 

Problematykę ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).