Jakie przepisy prawne regulują sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych?

 

Problematykę ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).