Zakupiłem dodatkowy przyrząd do pomiaru regulacji świateł dla podstawowej stacji kontroli pojazdów. Czy muszę ten fakt gdzieś zgłosić?

 

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe znajdujące się na SKP winno być sprawdzone przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie. W przypadku dodatkowego przyrządu, trzeba uzyskać protokół uzupełniający wydany przez TDT i powiadomić tutejszy Wydział.