Zatrudniłem nowego instruktora w ośrodku szkolenia kierowców. W jakim terminie muszę ten fakt zgłosić?

 


Każdą zmianę zatrudnienia instruktorów należy zgłosić w terminie 14 dni od daty podpisania z nim umowy.