Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę?

 

Do wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę należy dołączyć;
- kartę pojazdu
- dowód rejestracyjny
- polisę OC.

Oświadczenie dotyczące okoliczności zniszczenia nalepki kontrolnej oraz wniosek wypełnia się na miejscu.

Więcej zobacz [TUTAJ]