Czy i kiedy wymagane jest pisemne upoważnienie właściciela/współwłaściciela w celu załatwienia sprawy dotyczącej pojazdu?

 

Pisemne upoważnienie właściciela/współwłaściciela wymagane jest w przypadku;
- gdy pojazd zarejestrowany jest na więcej niż jedną osobą, a do załatwienia sprawy zgłasza się tylko jeden z właścicieli,
- gdy w celu załatwienia sprawy zgłasza się osoba nie będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu,
- gdy pojazd zarejestrowany jest na spółkę, a osoba załatwiająca sprawę nie jest uprawniona do samodzielnego reprezentowania spółki.
Za upoważnienie pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Z opłaty zwolnione są osoby będące w pierwszej linii pokrewieństwa (ojciec, matka, brat, siostra, syn, córka) oraz mąż i żona).