Jak długo będę czekał na uzyskanie licencji na taksówkę?

 

Licencja udzielana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.