Chcę wystąpić o licencję na taksówkę, ale nie prowadzę działalności gospodarczej.

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wymogiem niezbędnym do ubiegania się o wydanie licencji.