Zatrudnienie w UMK

 

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)), nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczanego poniżej ogłoszenia o naborze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Punktu Obsługi Mieszkańców przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Rozpatrywane są tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji.