Dokument archiwalny

Okres przedakcesyjny


Kraków dobrze przygotował się do przystąpienia naszego kraju do struktur europejskich. Władze samorządowe, władze publiczne a także przedsiębiorcy i mieszkańcy już w okresie przedakcesyjnym byli zainteresowani Unią Europejską. Kraków starał się wykorzystać fundusze przedakcesyjne przyznane krajom kandydującym, zachęcał także do tego sektory takie jak MŚP i NGO.

 

Projekty, które Miasto Kraków zrealizowało ze środków funduszy przedakcesyjnych:

 

Nasz Kraków w Unii - promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych TERAZ INTEGRACJA

Fundusz: Phare 2001

„Nasz Kraków w Unii" był realizowany w dniach 19 maja - 20 czerwca 2003 roku. Był to projekt o charakterze informacyjnym, zawierający w sobie elementy edukacyjne oraz promocyjne Miasta Krakowa.
Projekt przyczynił się do wzrostu zainteresowania mieszkańców Krakowa, przede wszystkim młodzieży i studentów, problematyką integracji europejskiej i procesem rozszerzenia Unii Europejskiej, a także możliwościami, jakie zyska miasto i jego mieszkańcy po przystąpieniu do UE.

Wartość całkowita: 13 408 EUR
Wartość dofinansowania: 6 767 EUR

 

S.W.A-TOOL - Metodyka badania składu morfologicznego odpadów komunalnych

Fundusz: V Program Ramowy

W 2002 roku Miasto Kraków przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego w ramach V Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej pn. S.W.A-TOOL - Metodyka badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, którego uczestnikami również byli partnerzy zagraniczni. Projekt składał się z:
a/ części badawczej
b/ części demonstracyjnej
c/ części rozpowszechnienia wyników

Gmina Miejska Kraków realizowała część demonstracyjną w częściach rozpowszechnienia wyników.

Wartość całkowita: 45 290 EUR
Wartość dofinansowania: 15 948 EUR

 

DEMOS

Fundusz: V Program Ramowy

Projekt Demos to projekt Unii Europejskiej finansowany ze środków V Programu Ramowego UE. Łączy osiem miast partnerskich z siedmiu krajów europejskich- Aberdeen (Wielka Brytania), Antwerpię (Belgia), Chios (Grecja), Edynburg (Wielka Brytania), Kraków (Polska), Solingen (Niemcy), Utrecht (Holandia), Turku (Finlandia) - wraz z ich partnerami naukowymi. Partnerem naukowym Miasta Krakowa był Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2002 roku, a efekty podsumowano na konferencji finalnej, która odbyła się w dniach 24-25 czerwca 2004 roku w Edynburgu.
Demos to projekt badawczy, którego celem było zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem oraz poprawa współpracy między obywatelami a Urzędem Miasta Krakowa. Opieką Demosu zostały objęte już istniejące przedsięwzięcia - zadaniem projektu nie było stwarzanie inicjatyw, lecz wypracowanie metodologii ich monitorowania i ewaluacji.

Wartość całkowita: 166 040 EUR
Wartość dofinansowania: 74.478 EUR

 

Gospodarka odpadami stałymi, etap I
Projekt MPO

Fundusz: ISPA/Fundusz Spójności

Projekt realizowany był w ramach następujących kontraktów: rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz, dostawa kontenerowej kompostowni odpadów zielonych Barycz, dostawa pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, dostawa samochodów do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, budowa zakładu segregacji Barycz, edukacja ekologiczna.

Kwota dofinansowania: 11 274 080 EUR (62% kwalifikowanych kosztów inwestycji)

Wartość inwestycji: 18 184 000 EUR

Zakończenie projektu: koniec 2010r.

 

Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie
Projekt MPWiK

Fundusz: ISPA/Fundusz Spójności

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków.

Kwota dofinansowania: 55 772 730 EUR (65% kosztów kwalifikowanych inwestycji)
Wartość inwestycji: 85 804 200 EUR
Zakończenie projektu: koniec 2010.