Dokument archiwalny

Mpzp Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich - Uchwały

   1. Uchwała Nr XLIII/559/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Błonia Krakowskie" oraz w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XCIII/1263/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu