Jakie wydatki mieszkaniowe uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?


Zgodnie z art. 6 ust. 4-6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:

  1. czynsz (ale wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy),
  2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
  4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
  5. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną czy telefon nie podlegają dofinansowaniu.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIOLETTA ZGUD
Data wytworzenia:
2010-01-08
Data publikacji:
2010-01-08
Data aktualizacji:
2019-05-10